1. Prof. Dr. Nevin Tanker, Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, Prof. Dr. Maksut Coşkun, Farmasötik Botanik, Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Yayınları, Ders Kitapları, No:93, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2007.

Anabilim dalımız öğretim üyeleri tarafından yazılan ve 1993’deki ilk basımının ardından 1998, 2004 ve 2007 yıllarında geliştirilmiş tekrar basımları yapılan Farmasötik Botanik kitabı, 434 sayfadır ve 200’den fazla renkli resim içerir. Bu kitap, öncelikle eczacılık fakültesi öğrencilerinin yararlanabilmesi amacıyla hazırlanmıştır; ancak, aynı zamanda tıbbi ve zehirli bitkiler ile ilgilenen profesyonellerin de kullanabileceği bir kaynaktır.

Fakültemiz kütüphanesi satış bürosundan temin edilebilir.

2. Prof. Dr. Nevin Tanker, Farmasötik Botanik Uygulama (Bitkisel Drogların Makroskopik ve Mikroskopik Özellikleri), Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Ders Kitapları, No:85, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2002.

Anabilim dalımız emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Nevin Tanker tarafından yazılan Farmasötik Botanik Uygulama kitabı, ayrıntılı çizimleri ile eczacılık fakültesi öğrencilerinin Farmasötik Botanik dersi pratik çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Fakültemiz kütüphanesi satış bürosundan temin edilebilir.

3. N. Tanker, M. Koyuncu, S. Kurucu, Cappadocia : Ürgüp, Göreme and Ihlara . Nural Matbaası, 1989.

4. T. Ekim, M. Koyuncu, S. Erik, R. İlarslan, Türkiye’ nin Tehlike Altındaki Nadir ve Endemik Bitki

Türleri , Tabiatı Koruma Derneği, Ankara 1989.

5. T. Ekim, M. Koyuncu, A. Güner, S. Erik, B.Yıldız, M.Vural, Türkiye’nin Ekonomik Değer Taşıyan

Geofitleri Üzerinde Taksonomik ve Ekolojik Araştırmalar , T.C.Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı,

Orman Genel Müdürlüğü, İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, Yayın No:669, Ankara 1991.

6. N. Özhatay, M. Koyuncu, S. Atay, A. Byfield, Türkiye’ nin Doğal Tıbbi Bitkilerinin

Ticareti Hakkında Bir Çalışma . Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul 1997.

7. T. Ekim, M. Koyuncu, M. Vural, H. Duman, Z. Aytaç, N. Adıgüzel, Türkiye’ nin Bitkileri

Kırmızı Kitabı (Red Data Book of Turkish Plants) , Ankara 2000.