2016

Ayşe Mine Gençler Özkan (Yürütücü), Zekiye Ceren Arıtuluk (Araştırmacı) “Antalya’da Yetişen Tanacetum L. (Asteraceae) Cinsine Ait Taksonlar Üzerinde Araştırmalar” Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Proje No: 13L3336007.

2017

Gürbüz, İ. (Yürütücü), Gençler Özkan, A.M. (Araştırmacı/Uzman), Bedir, E. (Danışman), Günbatan, T. (Burslu),  “Sideritis caesarea Duman, Aytac &Baser Bitkisinin Antiülserojenik Aktivitesi Üzerinde Araştırmalar” TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi, Proje No.: 112S581.

2018

Gençler Özkan, A.M. (Danışman/Ekip Lideri), Körüklü, T., Kaplan, M., Arıtuluk, Z.C., “Ankara İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesi” Kalkınma Bakanlığı / Orman ve Su İşleri Bakanlığı- IX. Bölge Müdürlüğü.