Biten Yüksek Lisans Tezleri

1.Vaccinium arctostaphylos L. (Çay Üzümü) Meyvalarının Anatomisi, Antosiyanozit ve Tanen İçeriği Üzerinde Araştırmalar, Itır Özer, Yönetici Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 1989.

2.Rhus coriaria L. (Sumak) Bitkisi Yaprak ve Meyvaları Üzerinde Farmakognozik Çalışmalar,Ayşegül Köroğlu (Güvenç), Yönetici Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 1990.

3. Cnidium silaifolium ssp. orientale Üzerinde Araştırmalar, Yasemin Sazak , Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 1995.

4. Türkiye’de Yetişen Rhamnus Türleri Üzerinde Yapılmış Çalışmalar, Şenay Baran, YöneticiProf. Dr. Maksut Coşkun, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 1997.

5. Rosa (Yabani Gül) Meyvalarında Vitamin C miktar Tayin Yöntemleri,Canan Büyükkuşoğlu, Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 1997.

6.Ermenek-Mut-Gülnar Yöresinde Yetişen Caryophyllaceae Familyası Bitkilerinin Saponozitler Yönünden Araştırılması, Ceyda Sibel Erdurak, Yönetici Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 1998.

7.Türkiye’de Yetişen Valeriana alliariifolia Adams üzerinde Çalışmalar, Naci Doğan, Yönetici Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 1998 .

8.Ankara’daki Aktar ve Pazarlarda Satılan, Zayıflamak (Diyet) Amacıyla Kullanılan Çayların Fitoterapi Yönünden İncelenmesi, Berrin Dönmezer, Yönetici Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 1999.

9.Pimpinella flabellifolia Bitkisi Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Özen Özbay, Yönetici Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 1999.

10. Ankara Piyasasında Satılan Yurtdışı Kaynaklı Bazı Droglarda Aflatoksin Aranması,. Füsun Baysan, Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 1999.

11. Türkiye’de Yetişen Cistus Türlerinin Tedavide Kullanılışı, Hürcan Doğan, Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2001.

12. Ceratonia siliqua Bitkisinin Fitoterapide Kullanımı, Ekonomideki Yeri ve Önemi,Fadimana Aksüllü, Yönetici Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Güvenç, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2001.

13. Adli Olaylarda Video İmaj İşleme Teknikleri, Hüseyin Yaşlı, Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2002.

14.Seyahat Belgelerinde Sahtecilikle ve Bunların Tespitinde Bilgisayarlı Arşiv Sisteminin Kullanılması, Hakan Beyaz, Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2002.

15.Ankara ve Çevresinde Yetişen Salix L. Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Okan Arıhan, Yönetici Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Güvenç, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2003.

16.Van İli’nde Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoloji Öğretiminde Karşılaştıkları Zorluklar, Galip Durmuş, Yönetici Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, Biyoloji Anabilim Dalı, Van 2003.

17.Güzeldere Geçidi (Başkale-Van)’nin Florası Üzerine Bir Araştırma, Metin Armağan, Yönetici Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Van 2003.

18. Türkiye’ de Haşhaş Ekim Alanlarının ve Miktarlarının Uzaktan Algılama Sistemi İle Elde Edilen Kızılötesi Fotoğraflar Kullanılarak Tespit Edilmesi, Öztürk Caner, Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2005.

19. Ferula rigidula DC. (Umbelliferae) Türü Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Ayşe Baldemir,Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2005.

20.Türkiye’ de Yetişen Erica Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar,Gülsen Kendir, Yönetici Doç. Dr. Ayşegül Güvenç, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2005.

21. Ferulago platycarpa Boiss. & Bal. Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar,Erdoğan Şatır, Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2006.

22. Adli Belge İnceleme Uzmanlarına İmza İncelemeleriyle İlgili Uygulanabilecek Yeterlilik Testlerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma, Salih Sala, Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2006.

23. Parmakizi Porlarının Bir Kimlik Tespit Yöntemi Olarak Değerlendirilmesi: Poroskopi, Oğuz Karakuş,Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2006.

24. Hava Aracı Kaza Kırımlarında İnsan Faktörü Üzerinde Araştırmalar, Ömer Karakuş,Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2006.

Biten Doktora Tezleri

1.Türkiye Sahillerinde Yetişen Deniz Alglerinin Sistematiği, Aynur Ünal, Yönetici Prof. Dr. Kamil Karamanoğlu, Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Kürsüsü, Ankara 1970.

2.Türkiye’de yetişen Valeriana (Kediotu) Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Mehmet Koyuncu, Yönetici Prof. Dr. Kamil Karamanoğlu, Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Kürsüsü, Ankara 1973.

3. Türkiye’de Yetişen Helichrysum Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Gülden Sezik, Yönetici Prof. Dr. Nevin Tanker, Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Kürsüsü, Ankara 1977.

4.Türkiye’de Yetişen Dryopteris ve Asplenium Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Maksut Coşkun, Yönetici­ Prof. Dr. Nevin Tanker, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Kürsüsü, Ankara 1978.

5. Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Bazı Allium L.(Soğan) Türleri Üzerinde Sitotaksonomik Araştırmalar, Semra Kurucu, Yönetici Prof. Dr. Nevin Tanker, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Kürsüsü, Ankara 1979.

6. Antibiyotik Aktivite Gösteren Bazı Tohumlu Bitkiler Üzerinde Araştırmalar, Ünal Kol, Yönetici Prof. Dr. Nevin Tanker, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Kürsüsü, Ankara 1979.

7. Işık Dağı Bitkileri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Fikret Demircioğlu, Yönetici Prof. Dr. Nevin Tanker, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Kürsüsü, Ankara 1980.

8. Türkiye’de Yetişen Bazı Helleborus L. Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Funda Bingöl, Yönetici Prof. Dr. Nevin Tanker,Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Kürsüsü, Ankara 1983.

9. Türkiye’de Yetişen Asparagus (Kuşkonmaz) Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Ayşegül Güvenç, Yönetici Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 1996.

10. Asperula taurina ssp. caucasica Rizomları Üzerinde Araştırmalar, Ufuk Özgen, YöneticiProf. Dr. Maksut Coşkun, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 1997.

11.Türkiye’de Yetişen Psoralea Türleri Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar, Levent Altun, Yönetici Prof. Dr. Nevin Tanker, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 1998 .

12.Pınarbaşı (Kayseri) Florası Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Ayşe Mine Gençler Özkan, Yönetici Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2002.

13. Ferulago isaurica Peşmen, F. syriaca Boiss. (Umbelliferae) Türleri Üzerinde Araştırmalar,Ceyda Sibel Erdurak,Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2003.

14. Konya İlinde Yetişen Prangos Lindl.(Umbelliferae) Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Jehad Ahmed, Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2007.