Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, 06100, Tandoğan, Ankara

Sekreterlik: Fatma ÜNAL (funal@pharmacy.ankara.edu.tr)

0312 2033112