1. Dr. Nevin Tanker, Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, Prof. Dr. Maksut Coşkun, Farmasötik Botanik, Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Yayınları, Ders Kitapları, No:93, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2007.

The Pharmaceutical Botanical Book, written by the faculty members of our department and reprinted in 1998, 2004 and 2007 following the first publication in 1993, contains 434 pages and more than 200 color pictures. This book was prepared primarily for the students of pharmacy faculty to benefit from; but it is also a resource that can be used by professionals dealing with medical and poisonous plants at the same time. Our faculty library can be obtained from the sales office.

2. Prof. Dr. Nevin Tanker, Farmasötik Botanik Uygulama (Bitkisel Drogların Makroskopik ve Mikroskopik Özellikleri), Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Ders Kitapları, No:85, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2002.

Professor of retirement in our department. Dr. The Pharmaceutical Botanical Practice book written by Nevin Tanker is designed to contribute to the practical work of the Pharmaceutical Botany course of the students of the faculty of pharmacy with its detailed drawings.

Our faculty library can be obtained from the sales office.

3. N. Tanker, M. Koyuncu, S. Kurucu, Cappadocia : Ürgüp, Göreme and Ihlara . Nural Matbaası, 1989.

4. T. Ekim, M. Koyuncu, S. Erik, R. İlarslan, Türkiye’ nin Tehlike Altındaki Nadir ve Endemik Bitki Türleri , Tabiatı Koruma Derneği, Ankara 1989.

5. T. Ekim, M. Koyuncu, A. Güner, S. Erik, B.Yıldız, M.Vural, Türkiye’nin Ekonomik Değer Taşıyan Geofitleri Üzerinde Taksonomik ve Ekolojik Araştırmalar , T.C.Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, Yayın No:669, Ankara 1991.

6. N. Özhatay, M. Koyuncu, S. Atay, A. Byfield, Türkiye’ nin Doğal Tıbbi Bitkilerinin Ticareti Hakkında Bir Çalışma. Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul 1997.

7. T. Ekim, M. Koyuncu, M. Vural, H. Duman, Z. Aytaç, N. Adıgüzel, Türkiye’ nin Bitkileri Kırmızı Kitabı (Red Data Book of Turkish Plants), Ankara 2000.