Zorunlu Dersler

Farmasötik Botanik

Farmasötik Botanik Uygulama

Bitki Biyolojisi

Tıbbi Biyoloji

Seçmeli Dersler

Türkiye’nin Zehirli Bitkileri

Fitokozmetikler

Geriatri, Pediatri ve Gebelikte Bitkisel İlaç Kullanımı

Tıbbi Bitkiler ve Eczacı: Güncel Başlıklar