Farmasötik Botanik
Farmasötik Botanik Uygulama
Bitki Biyolojisi
Tıbbi Biyoloji
Seçmeli Dersler