Anadolu’nun zengin florası ve köklü etnobotanik birikiminin mesleki açıdan ve ülke yararına değerlendirilmesi,

Tıbbi bitkiler ile zehirli bitkilerin sistematik, morfolojik, anatomik ve kimyasal açıdan incelenmesi,

-Tıbbi bitkilerin standardizasyonu,

– Tıbbi bitkilerin biyolojik aktiviteleri,

-Tıbbi bitkilerin korunması ve ticaretinin kontrol altına alınması ile ilgili projeler geliştirmek,

-Yukarıdaki başlıklar temelinde, eczacılık eğitimine -lisans ve yüksek lisans seviyelerinde- katkı sağlanması.