Biten Doktora Tezleri

1.Türkiye Sahillerinde Yetişen Deniz Alglerinin Sistematiği, Aynur Ünal, Yönetici Prof. Dr. Kamil Karamanoğlu, Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Kürsüsü, Ankara 1970.

2.Türkiye’de yetişen Valeriana (Kediotu) Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Mehmet Koyuncu, Yönetici Prof. Dr. Kamil Karamanoğlu, Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Kürsüsü, Ankara 1973.

3. Türkiye’de Yetişen Helichrysum Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Gülden Sezik, Yönetici Prof. Dr. Nevin Tanker, Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Kürsüsü, Ankara 1977.

4.Türkiye’de Yetişen Dryopteris ve Asplenium Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Maksut Coşkun, Yönetici­ Prof. Dr. Nevin Tanker, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Kürsüsü, Ankara 1978.

5. Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Bazı Allium L.(Soğan) Türleri Üzerinde Sitotaksonomik Araştırmalar, Semra Kurucu, Yönetici Prof. Dr. Nevin Tanker, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Kürsüsü, Ankara 1979.

6. Antibiyotik Aktivite Gösteren Bazı Tohumlu Bitkiler Üzerinde Araştırmalar, Ünal Kol, Yönetici Prof. Dr. Nevin Tanker, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Kürsüsü, Ankara 1979.

7. Işık Dağı Bitkileri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Fikret Demircioğlu, Yönetici Prof. Dr. Nevin Tanker, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Kürsüsü, Ankara 1980.

8. Türkiye’de Yetişen Bazı Helleborus L. Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Funda Bingöl, Yönetici Prof. Dr. Nevin Tanker,Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Kürsüsü, Ankara 1983.

9. Türkiye’de Yetişen Asparagus (Kuşkonmaz) Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Ayşegül Güvenç, Yönetici Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 1996.

10. Asperula taurina ssp. caucasica Rizomları Üzerinde Araştırmalar, Ufuk Özgen, YöneticiProf. Dr. Maksut Coşkun, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 1997.

11.Türkiye’de Yetişen Psoralea Türleri Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar, Levent Altun, Yönetici Prof. Dr. Nevin Tanker, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 1998 .

12.Pınarbaşı (Kayseri) Florası Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Ayşe Mine Gençler Özkan, Yönetici Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2002.

13. Ferulago isaurica Peşmen, F. syriaca Boiss. (Umbelliferae) Türleri Üzerinde Araştırmalar,Ceyda Sibel Erdurak,Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2003.

14. Konya İlinde Yetişen Prangos Lindl.(Umbelliferae) Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Jehad Ahmed, Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2007.